Home

“du kjørte på og det var full power, men samtidig hadde du en ro”

Lene Marlin, The Voice 2017